Toolbox of ‘Landscapers’

shaping landscapes with the aid of erosion and sedimentation

De toolbox van landschapsvormers is een serie kleine ingrepen die door strategische implementatie grootschalig effect hebben op landschapsvormende processen.

Met deze ‘landschapsvormers’ kan optimaal worden geprofiteerd van de scheppende krachten van de rivier. Deze simpele ingrepen gaan uit van het principe van building with nature. Het zijn kortweg stokjes, ingeprikt in het landschap die natuurlijke processen helpen versnellen en daarnaast ook nieuwe vormen van recreatie faciliteren.

Date: 1 August 2017
Awards: Flowing Force received an honorable mention during Archiprix NL 2018
Project details: Master thesis Academie van Bouwkunst Amsterdam, 2016/2017.

A transistion in our Delta-Design approach

I believe the only way to combine the different topics this region has to deal with in times of climate change is by creating more appreciation for natural dynamics that have shaped our county over time. Research and model experiments provided insight in how to make better use of the natural dynamics that have shaped our landscape over centuries.

Flow experiment: obstacles versus wind direction and sedation

Flow experiment: obstacles versus meandering and direction of currents

Flow experiment: obstacles versus channels, plates and sedimentation